Pomagamy w zorganizowaniu transportu. Cena za transport ustalana jest indywidualnie.